Mặt ghế - inoxhongphuocthanh.vn

Mặt ghế

Tên sản phẩm: Mặt ghế

Thông số kỹ thuật:

 • Mặt ghế 28-4.5 D
 • Mặt ghế 28-5 D
 • Mặt ghế 28-6 D
 • Mặt ghế 28-7 D
 • Mặt ghế 30-6D
 • Mặt ghế 30-7D
 • Mặt ghế 30-8D
 • Mặt ghế 30-9D
 • Mặt ghế 30 1ly 201
 • Mặt ghế 30-6D(CAO)- HWATA
 • Mặt ghế 30-8D (CAO)- HWATA
 • Mặt ghế 32-6D
 • Mặt ghế 32-7D
 • Mặt ghế 32-8D
 • Ghế 32 1ly 304
 • Mặt ghế 34-6D
 • Mặt ghế 34-7D
 • Mặt ghế 36-8D
 • MẶT GHẾ XOAY 32 DÀY 1LY4
Danh mục:
Gọi điện