Rổ lưới - inoxhongphuocthanh.vn

Rổ lưới

Tên sản phẩm: Rổ lưới

Kích thước (cm):

Inox 201: 15 18 21 24 27 30

Inox 304: 15 18 21 24 27 30

Gọi điện